O. Czesław Sadecki udziela sakramentu małżeństwa na Madagaskarze

Zapis w Testamencie

O. Czesław Sadecki udziela sakramentu małżeństwa na Madagaskarze

Dziedzictwo które trwa

Wiele osób w swoim testamencie przekazuje część swojego mienia na cele charytatywne. Ze względu na to, że dana organizacja reprezentuje ideały bliskie im sercu.

Jeśli czujesz, że Werbiści i nasza praca misyjna jest właśnie taką organizacją, zachęcamy Cię do pamiętania o nas w swoim testamencie. Dzięki takiej decyzji Twój dar będzie ciągle żywy. Twoja darowizna może być pomocą w przygotowaniu nowych misjonarzy, wparciem dla tych którzy już pracują na misjach, lub tych którzy ze względu nas starszy wiek czy choroby powrócili już z misyjnych placówek.

Brat Bernard Spitzley daje biednym dzieciom plecaki do szkoły.

Oto przykładowe rodzaje darowizn które możesz rozważyć.

Darowizna pieniężna:

Określona kwota pieniędzy lub procent nieruchomości.

Darowizna przedmiotów majątkowych:

Cenne przedmioty, np. dzieło sztuki, biżuteria, kolekcja.

Darowizna różnicy mienia:

Kwota która pozostała po wypłaceniu wszystkich innych zapisów i opłaceniu  wydatków

Można także wyznaczyć Zgromadzenie Słowa Bożego jako spadkobiercę warunkowego, który otrzyma spadek na wypadek śmierci pierwszego spadkobiercy.


Jeżeli w swoim testamencie chcesz przekazać fundusze na misyjne wysiłki Księży Werbistów 

Nasza prawna nazwa to ‘Society of the Divine Word’,  Tax ID Number, i Federal Employer Identification Number (FEIN) to 36-2183817.

Zachęcamy do konsultacji z prawnikiem, notariuszem lub doradcą finansowym przy sporządzaniu testamentu.  Jeśli masz jakieś pytania dotyczące zapisu spadkowego dla Zgromadzenia Słowa Bożego, skontaktuj się z nami.

Dziękujemy Ci za rozważenie włączenia naszego Zgromadzenia do swojego testamentu.

Young adults with candles

 

Wspomóż Misjonarzy Werbistów!

Twoja ofiara pomoże naszym kapłanom i braciom zakonnym głosić Ewangelię w najdalszych zakątkach świata.

ZŁÓŻ OFIARĘ