Ojciec Zdzisław Grad – katecheza dla dzieci na Madagaskarze

Co Robimy

Ojciec Zdzisław Grad – katecheza dla dzieci na Madagaskarze

Przygotowujemy Misjonarzy i Wspieramy Misje

Jesteśmy polskim biurem należącym do Zgromadzenia Słowa Bożego - Prowincji Chicago. We współpracy z dobrodziejami staramy się, aby Prowincja Chicago i inne Werbistowskie prowincje na świecie były w stanie kontynuować misję Chrystusa.

Zapraszamy Cię do współuczestnictwa w tym przedsięwzięciu!


Kształcimy Przyszłych Misjonarzy

Twój dar już teraz pomaga tym poświęcającym się młodym ludziom na ich drodze do stawania się misjonarzami i wspiera misyjną działalność Kościoła. Możesz również ofiarować pełne lub częściowe stypendium we własnym imieniu lub imieniu bliskiej Ci osoby.

Jednym z zasadniczych elementów w kształceniu przyszłych misjonarzy jest doświadczenie bycia wśród ubogich, zepchniętych na margines społeczny i ludzi z innych kultur. Ma im to pomóc w zrozumieniu środowisk, w których kiedyś będą służyć.

Nowicjusz Werbista John Cho

Ojciec Tomasz Kafka w ubraniu górali andyjskich

Wspieramy Pracę Misjonarzy

Będąc wiernymi misjonarskiej tradycji Zgromadzenia Słowa Bożego, by pracować wśród najbardziej potrzebujących, Prowincja Chicago prowadzi parafie w biednych i zróżnicowanych pod względem etnicznym regionach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Karaibów a będąc częścią misji całego Zgromadzenia, nasze biuro wspiera misjonarzy w ponad 80 krajach świata. Zdajemy sobie sprawę, że wielu ludzi zmaga się z niedostatkiem w zagwarantowaniu sobie podstawowych środków do życia. Dla misjonarzy jest to nieustanne wyzwanie by pomagać ludziom w ich codziennych potrzebach i staramy się ich pracę wspierać.


Posłani, aby narody poznały światło Słowa

Zgromadzenia Słowa Bożego to ponad 6000 księży i braci zakonnych pracujących w 84 krajach. W Prowincji Chicago, około 240 naszych misjonarzy posługuje w ponad 56 placówkach w USA, Kanadzie i na Karaibach. Poczytaj więcej o naszych misjonarzach lub dowiedz się gdzie pracują.

  • Parafie
  • Szkoły
  • Uniwersytety
  • Seminaria
  • Szpitale
  • Domy Rekolekcyjne
  • Pokój i Sprawiedliwość
  • Biedne Wspólnoty
Brat, lekarz Jerzy Kuźma podczas patrolu medycznego


O. Jacek w domu dla misjonarzy emerytów w Techny

Opiekujemy się Starszym Współbraćmi

Powodzenie naszej rodziny Werbistowskiej może być przypisane jedynie błogosławieństwu, jakiego Bóg nam nieustannie udziela jak również oddaniu i samozaparciu naszych misjonarzy, którzy gdziekolwiek pracują, starają się zmienić ten świat, chociaż trochę na lepsze.

Pomimo różnych problemów zdrowotnych, które spowalniają czy ograniczają ich aktywność, praktycznie nigdy oni nie przechodzą na emeryturę, lecz pracują jak mogą do końca. To ich modlitwie najczęściej polecamy naszych dobrodziejów.


Young adults with candles

 

Wspomóż Misjonarzy Werbistów!

Twoja ofiara pomoże naszym kapłanom i braciom zakonnym głosić Ewangelię w najdalszych zakątkach świata.

ZŁÓŻ OFIARĘ