Ojciec Robert pomaga zorganizować żywność dla biednych w swojej parafii.

Złóż Ofiarę

O. Bob Kelly pomaga biednym w swojej parafii.

Serdeczne Bóg zapłać za Twoją ofiarność!

Posłani, aby wszystkie narody poznały światło Słowa. 

Zgromadzenie Słowa Bożego jest katolickim zgromadzeniem misyjnym, wiernym wezwaniu Chrystusa "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! "Mk 16.  Wypełniamy to wezwanie poprzez pracę pastoralną, sakramentalną i charytatywną i zapraszamy Cię do współpracy

Jeżeli chcesz wspierać nas regularnie, w poniższym formularzu wybierz opcję „Powtarzająca się ofiara”

Jeżeli formularz poniżej się nie otworzy, naciśnij tutaj

Jack and Peggy Kulpa, donors to Society of the Divine Word_thumbnail

„Zwykłem chodzić na weekendowe rekolekcje do seminarium Werbistów w East Troy, Wisconsin. Zawsze uważałem kapłanów i braci za bardzo życzliwych i troskliwych”.

- Jacek

Przeczytaj więcej
Young adults with candles

 

Wspomóż Misjonarzy Werbistów!

Twoja ofiara pomoże naszym kapłanom i braciom zakonnym głosić Ewangelię w najdalszych zakątkach świata.

ZŁÓŻ OFIARĘ