Najświętszy Sakrament w monstrancji – Msze Wieczyste

Msze Wieczyste - Certyfikat w Okładce

Misyjne Msze Wieczyste - Certyfikat w Twardej Okładce

  1. Szczegóły Ofiary

Opcje certyfikatu

Selected Image Wybierz obrazek

Opłata $4.00 USD zostanie automatycznie dodana za przesyłkę na terenie USA i $12.00 USD za przesyłkę poza terenem USA.

Wybierz rodzaj wpisu

Kto ma być wpisany do Mszy Wieczystych?

0 z 200 dozwolonych znaków

- LUB -

Kto ma być wpisany do Mszy Wieczystych? Podaj nazwisko rodziny, np. Rodzina Nowak, lub wypisz imię (oddzielone przecinkiem) każdego członka rodziny.


Kto Wpisuje?

Wpisz swoje imię, nazwisko oraz dedykację, w sposób w jaki powinny się pojawić na certyfikacie

0 z 200 dozwolonych znaków

Szczegóły folderu/certyfikatu Przewróć stronę

Folder Image
Folder Image
Folder Image
Folder Image
Folder Image

Misyjne Msze Wieczyste

Misjonarzy Słowa Bożego

oraz wszyscy zapisani do Misyjnych Mszy Wieczystych będą wspominani NA ZAWSZE, podczas 7 Mszy Świętych odprawianych codziennie w intencji członków Misyjnych Mszy Wieczystych i pamiętani we wszystkich modlitwach Misjonarzy Słowa Bożego.

Rzeczywisty rozmiar otwartego folderu wynosi 33 x 21 cm. Obrazek jest umocowany na rogach tak jak certyfikat.

Dodatkowe instrukcje nie pojawią się na żadnej formie potwierdzenia

Dodatkowe instrukcje - opcjonalne

0 z 400 dozwolonych znaków

Gdzie powinniśmy wysłać certyfikat?


Podgląd Certyfikatu
Young adults with candles

 

Wspomóż Misjonarzy Werbistów!

Twoja ofiara pomoże naszym kapłanom i braciom zakonnym głosić Ewangelię w najdalszych zakątkach świata.

ZŁÓŻ OFIARĘ