Najświętszy Sakrament w monstrancji – Msze Wieczyste

Msze Wieczyste - Wpis bez Certyfikatu

Misyjne Msze Wieczyste - Wpis bez Certyfikatu

  1. Szczegóły Ofiary
  2. Osoba Zamawiająca
  3. Szczegóły Płatności

Szczegóły wpisu

Rodzaj wpisu

Kto ma być wpisany do Mszy Wieczystych?

0 z 120 dozwolonych znaków

- LUB -


Kto Wpisuje?

Wpisz swoje imię, nazwisko oraz dedykację, w sposób w jaki powinny się pojawić na certyfikacie

0 z 120 dozwolonych znaków

Dodatkowe instrukcje nie pojawią się na żadnej formie potwierdzenia

Dodatkowe instrukcje - opcjonalne

Wybierz na co przeznaczyć Twoja ofiarę

Wysłać do kogoś w twoim imieniu?

Zaznacz, aby wysłać w twoim imieniu do innej osoby i wpisz poniżej jej adres. Jeżeli nie zaznaczysz przesyłka przyjdzie na adres osoby zamawiającej. W obu przypadkach osoba zamawiająca otrzyma potwierdzenie.

Young adults with candles

 

Wspomóż Misjonarzy Werbistów!

Twoja ofiara pomoże naszym kapłanom i braciom zakonnym głosić Ewangelię w najdalszych zakątkach świata.

ZŁÓŻ OFIARĘ