Najświętszy Sakrament w monstrancji – Msze Wieczyste

Msze Wieczyste - Wpis bez Certyfikatu

Misyjne Msze Wieczyste - Wpis bez Certyfikatu

  1. Szczegóły Ofiary

Szczegóły wpisu

Wybierz rodzaj wpisu

Kto ma być wpisany do Mszy Wieczystych?

0 z 200 dozwolonych znaków

- LUB -

Kto ma być wpisany do Mszy Wieczystych? Podaj nazwisko rodziny, np. Rodzina Nowak, lub wypisz imię (oddzielone przecinkiem) każdego członka rodziny.


Kto Wpisuje?

Wpisz swoje imię, nazwisko oraz dedykację, w sposób w jaki powinny się pojawić na certyfikacie

0 z 200 dozwolonych znaków

Dodatkowe instrukcje nie pojawią się na żadnej formie potwierdzenia

Dodatkowe instrukcje - opcjonalne

0 z 400 dozwolonych znaków

Wysłać do kogoś w twoim imieniu?

ZAZNACZ i wpisz poniżej adres osoby, do której chcesz abyśmy wysłali dodatkowo informacje o zamówionych przez Ciebie mszach. Nie zaznaczaj tej opcji, jeżeli chcesz abyśmy wysłali informacje tylko do ciebie.
Young adults with candles

 

Wspomóż Misjonarzy Werbistów!

Twoja ofiara pomoże naszym kapłanom i braciom zakonnym głosić Ewangelię w najdalszych zakątkach świata.

ZŁÓŻ OFIARĘ